Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy, zgodnie z rozporządzeniem ... (...) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania...

Umowa pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Czy pracodawca może odstąpić od umowy o zakazie konkurencji i nie wypłacać comiesięcznego odszkodowania? "Zawarłem z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą 3 lata od...

Kiedy należy się wyrównanie wynagrodzenia dla pracownika?

„Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 13,65 zł/godz. brutto, w miesiącu listopadzie przepracował 88 godzin, co dało wynagrodzenie w wysokości 1.201,20 zł, otrzymał...

Porzucenie pracy, a urlop wypoczynkowy

„Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 01.12. do 31.12.2017 r., od dnia 05.12. nie pojawił się w pracy, nie odbiera telefonów. Firma zamierza...

Praca w nadgodzinach bez wynagrodzenia?

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników zarządzających (kadry kierowniczej)? "Pracownik dostanie awans na stanowisko kierownika, czy w angażu może znaleźć się zapis z Kodeksu pracy...

Badania wstępne, a badania okresowe

"Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni, po powrocie do pracy zostanie skierowany na badania kontrole, ale w czasie jego choroby skończyły się...

Zasady elastyczności przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych

Swoboda w podejmowaniu decyzji o formie współpracy między pracodawcą a pracownikiem jest w obecnych czasach rynku pracownika jednym z głównych trendów w zakresie organizacji...

Legalność przetwarzania danych osobowych

Procesy kadrowo-płacowe a ochrona danych osobowych w praktyce. Przyspieszenie postępowań ws. przypadków nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wprowadzenie kar finansowych to tylko niektóre...

Uwaga na dane osobowe – zmiana przepisów

Procesy kadrowo-płacowe a ochrona danych osobowych. Przyspieszenie postępowań ws. przypadków nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wprowadzenie kar finansowych to tylko niektóre założenia wstępnego...

Oddelegowanie pracowników, a podróż służbowa

Jak rozwiązać sytuację z czasowym oddelegowaniem pracowników w inne miejsce pracy? Co z kosztami dojazdów i podróży? „Pracodawca ma siedzibę i zakład w Lublinie, będzie...

Najnowsze artykuły