Kiedy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

"Czy w opisanym przykładzie pracownik będąc w dniu 01.01.2018 r. na zwolnieniu lekarskim a następnie od 03.01.2018 r. do 10.08.2018 r. jest nieobecny (nieobecność...

Rehabilitacja lecznicza

„Czy osoba posiadająca skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności może skorzystać ze zwolnienia od pracy z zachowaniem...

Wykorzystanie urlopu zaległego

„Pracownik od 05.07.2017 r. do 02.01.2018 r przebywał na zwolnieniu lekarskim. Obecnie od 03.01.2018 r. jest nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - oczekuje na decyzję...

Dokumentowanie okresów zatrudnienia

„Mamy pracownika, który przepracował w Wielkiej Brytanii ponad rok i ma z tego tytułu zaświadczenie w języku angielskim. Czy taki dokument również jest podstawą...

Dodatek za wysługę lat

„Czy do dodatku za wysługę lat wlicza się również okresy, w których pracownik był za stażu z PUP oraz z PUP ze środków unijnych?...

Szkolenia pracownicze

„Czy w aktach osobowych powinny znaleźć się zaświadczenia z krótkich szkoleń (np. 4 godz.), konferencji, warsztatów metodycznych, które nie podnoszą kwalifikacji pracownika (nauczyciela) a...

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca

„Czy cudzoziemiec np. Koreańczyk, który został prezesem, lub członkiem zarządu spółki prawa handlowego, w Polsce musi mieć pozwolenie na pracę?” Zezwolenie na pracę to dokument,...

Spółki: zarząd i uchwały zgromadzenia wspólników

„Jak powinien wyglądać wzór uchwała powołująca na stanowisko prezesa zarządu, który jest członkiem zarządu?” Należy zauważyć, iż Czytelnik ... (...) podał zbyt mało informacji, aby móc...

RODO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

„Czy pracodawca mógł tak sformułować punkty Oświadczenia pracownika dot. przetwarzania danych osobowych? 4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO, przetwarzanie...

Korekta listy płac

„W listopadzie i grudniu 2017 zostało pracownikowi wypłacone zaniżone wynagrodzenie chorobowe. Musimy je skorygować. Jak zrobić to prawidłowo? Czy konieczna jest korekta PIT, czy...

Najnowsze artykuły