Służba BHP a mobbing

„Czy służba BHP może przeciwdziałać mobbingowi w pracy i jak wpływać na pracodawcę?” Zgodnie z ... (...) treścią art. 943 Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany...

Praca w kilku państwach członkowskich UE

„Proszę o szczegółowe informacje dotyczące pracy naprzemiennej w kilku państwach członkowskich UE. Co moja firma musi wykonać: co i gdzie zgłosić, na jakich formularzach...

RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE)

Uwaga wszyscy przedsiębiorcy, pracodawcy, instytucje i różne organizacje. Nowe standardy w ochronie danych osobowych. „Jesteśmy biurem nieruchomości, jak w stosunku do naszej działalności wyglądają nowe...

Urlop macierzyński i wychowawczy

„Informacje dotyczące urlopu wychowawczego i macierzyńskiego. Począwszy od sytuacji, kiedy pracownica przynosi zwolnienie lekarskie w czasie ciąży, kto opłaca jej wszystkie świadczenia, do kiedy...

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy

„Pytanie dotyczy ustalenia okresu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zarejestrowanego na podstawie oświadczenia w PUP. Cudzoziemiec z Ukrainy ma ważną wizę od 15.08.2017 r. do...

Sporna data wystawienia świadectwa pracy

„W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 97 § 1 K.p., pracodawca jest zobowiązany...

Szkolenia pracownicze: RODO, BHP i PPOŻ.

„Firma zajmuje się zakładaniem terenów zieleni - zatrudniam sezonowo 3-4 osoby - wszyscy pracują na umowę o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony...

Premia w regulaminie wynagrodzeń

„Firma w swoim regulaminie wynagrodzeń, chce wprowadzić premię produkcyjną, która będzie miała charakter uznaniowy. Premia ta ma być wypłacana za czas choroby, z wyjątkiem...

Termin podpisania aneksu do umowy z datą późniejszą niż moc obowiązywania

„Czy aneks zmieniający wynagrodzenie pracownika na korzyść (podwyżka) lub zmiana stanowiska, na mocy porozumienia stron, może być podpisany z datą późniejszą niż termin wejścia...

Wypłata „trzynastki” w sytuacji pobierania świadczenia chorobowego

„Czy dodatek stażowy za czas niezdolności do pracy wlicza się do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Jesteśmy jednostką budżetową zatrudniającą 20 osób. Wszystkie osoby nabyły prawa...

Najnowsze artykuły