Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę a plan miejscowy

W procesie budowlanym, który ze swojej natury jest rozciągnięty w czasie, często zachodzi potrzeba dostosowania projektu do zmiennych wymagań rynku już po wydaniu pozwolenia...

Zamówienia publiczne – zamówienia z wolnej ręki (część IV)

W jakim przypadku Wójt Gminy naruszy dyscyplinę finansów publicznych zawierając umowę z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych?   Rzecznik...

Czy balkon wliczamy do powierzchni zabudowy budynku?

"Czy jeżeli wprowadzamy w zatwierdzonym projekcie budowlanym zmianę polegającą na podparciu balkonu będącego zadaszeniem tarasu słupami - taka zmiana wymaga projektu zamiennego? Zmieniamy powierzchnię...

Przebudowa obiektu budowlanego

"Czy wymagane jest pozwolenie na prace budowlane polegające na wprowadzeniu w dachu budynku tzw. kukawek z oknami? Wiąże się to ze zmianą konstrukcji połaci...

Usunięcie usterki budowlanej

Jak wygląda odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady budynku, a jak w przypadku odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? „Jako osoba prowadząca działalność...

Do połowy września będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie na termomodernizację

Do 15 września 2014 r. będzie trwało przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych...

Koszt aktu notarialnego w wartości lokalu

Kupiłem lokal użytkowy, w związku z tym poniosłem koszty aktu notarialnego. Chciałbym zaliczyć lokal do środków trwałych w tym celu muszę ustalić jego wartość...

Co w portfelu inwestora? To zależy, ile inwestor ma lat

Już w chwili, w której odbieramy pierwszą pensję w życiu, warto pomyśleć o tym, by część zarobionych pieniędzy odłożyć i zainwestować. Jak się do...

Dotacja z urzędu pracy na działalność gospodarczą

„Chciałbym prowadzić działalność gospodarczą jako samozatrudniony i otworzyć park linowy. Jak rozliczyć dotację z UP? Jaka powinna być forma opodatkowania, jakie PKD, ewidencja przychodów...

Zamówienia publiczne – protest wykonawcy (część II)

Czy w świetle aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wykonawcy mogą nadal wnosić protesty dotyczące działań zamawiającego?  ...

Najnowsze artykuły