Złotówka nadal umacnia się

A co dalej? Czy wygrana Merkel będzie korzystna dla złotego? Czy polska giełda będzie biła kolejne rekordy, a złoty dalej rósł w siłę? W tym...

Rozbiórka i budowa domków letniskowych

„Jakie formalności zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym powinienem spełnić w celu rozbiórki starego domku letniskowego i postawienia w jego miejscu nowego domku o powierzchni...

Jak należy prawidłowo księgować majątek trwały?

„W ramach działalności gospodarczej (forma opodatkowania - zasady ogólne - PKPiR), podatnik buduje budynek wielorodzinny ze sprzedażą lokali mieszkaniowych. Budowę rozpoczął w 2016 roku....

Zmiany w prawie budowlanym

Wraz z nadejściem Nowego Roku 2017 weszły w życie zmiany w zakresie ustawy - Prawo budowlane, które m.in. upraszczają postępowanie związane z realizacją obiektów...

Usunięcie usterki budowlanej

Jak wygląda odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady budynku, a jak w przypadku odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? „Jako osoba prowadząca działalność...

Zamówienia publiczne – zamówienia z wolnej ręki (część IV)

W jakim przypadku Wójt Gminy naruszy dyscyplinę finansów publicznych zawierając umowę z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych?   Rzecznik...

Pięć przykazań początkującego inwestora

W pewnym momencie życia przychodzi czas, w którym zaczynamy myśleć o tym, by finansowo zabezpieczyć się na przyszłość. Inwestowanie może być jednym z lepszym...

Czeska korona – okazja dla spekulantów

Od listopada 2013 roku Czeski Bank Centralny interweniuje w celu utrzymania czeskiej korony na niskim poziomie. Od kilkunastu miesięcy kurs euro wynosi 27 koron....

Myślisz o kredycie? Będziesz lepiej chroniony

Najnowsze przepisy dla kredytobiorców. Weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Co zmieniło się w ofertach banków i warunkach dla kredytobiorców? Prezentujemy najważniejsze zmiany. W...

Budowa studni głębinowych – ułatwienia po zmianach prawa budowlanego oraz wodnego

„Kiedy zachodzi obowiązek dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej planowanych robót w zakresie budowy studni głębinowych?” Poruszone w tytule zagadnienie jest istotne ze względu na...

Najnowsze artykuły