Prawa autorskie przy projekcie instalacji w budownictwie

Definicja projektu budowlanego i wykonawczego w świetle ustawy o prawach autorskich. Czy projekt taki może być utworem, dziełem? „Jesteśmy firmą projektową branży elektrycznej i często...

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Jaka jest odpowiedzialność biur rachunkowych za rejestracje, zbieranie informacji i przekazywanie odpowiednim służbom podejrzanych transakcji finansowych? „Czy biura rachunkowe mają np. obowiązek posiadać szkolenia dotyczące...

Prowadzenie firmy jednoosobowej w Niemczech

„Jakie warunki muszą być spełnione, by polska firma jednoosobowa mogła wykonywać swoje usługi w Niemczech? Czy dana osoba musi mieć np. meldunek w Niemczech?...

Rekompensaty dla firm za remonty dróg

W jaki sposób przedsiębiorcy prowadzący np. sklepy mogą dochodzić odszkodowania za straty finansowe poniesione w wyniku przeprowadzanych remontów przy ulicach? „Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową zatrudniającą...

Sprzedaż samochodu firmowego a VAT

„Sprzedaż samochodu będącego współwłasnością i wprowadzonego do jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą dostała w formie darowizny 1/2 samochodu osobowego od brata w...

Pełnomocnictwa w spółkach z o.o.

Kto reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak kształtują się przepisy o pełnomocnikach i prokurentach spółki? „Jestem właścicielką biura rachunkowego i moimi klientami są też spółki...

Umowy zawierane telefonicznie

W jakich sytuacjach umowy na odległość zawierane w drodze telefonicznej mogą być nieważne lub nawet niezawarte? „Bardzo proszę o informację, jak mam ująć w piśmie...

Co zmieni się w organizacjach związkowych?

Co postanowił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2015 roku? Jak wygląda rządowy projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych? Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o...

Jak wygląda prawne przeniesienie firmy z pracownikami?

Sytuacja prawna pracownika i pracodawcy Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę może być wynikiem równych zdarzeń gospodarczych np. zbycia zakładu lub jego...

Jak wygląda procedura likwidacji fundacji?

Przedstawiamy również wzory i formularze do urzędów. „Dane do opracowania; statut dostępny na stronie www.akapi.republika.pl, KRS - 0000168103, regon 37115698000000. W jaki sposób należy postępować...

Najnowsze artykuły