RODO i ochrona danych między przedsiębiorcami

„W związku z RODO, w jakim zakresie nowe przepisy będą dotyczyć firmę, która oferuje swoje usługi wyłącznie innym przedsiębiorcom?” „Naszymi klientami są inne firmy i...

Najem komercyjny, a wynajem prywatny i rozliczenia podatkowe

Nieruchomości: rozróżnienie najmu prywatnego od najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na budowie mieszkań i lokali. „Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na budowie domów i...

Wprowadzenie lokalu do działalności gospodarczej

Koszty uzyskania przychodu: Co należy zrobić, aby uznać dany składnik majątku za środek trwały podlegający amortyzacji? „Środki trwałe. Aktem notarialnym zakupiono lokal niemieszkalny wraz z...

Problemy z firmą zalegającą z zapłatą?

„Proszę o wskazanie możliwości prawnych dochodzenia bądź ewentualnego wyegzekwowania zaległej kwoty, którą winna jest domowi kultury firma X (spółka cywilna) za obsługę wydarzeń w...

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy możliwe jest utworzenie spółki z o.o. przez jedną osobę? Co z reprezentacją firmy, może być w ogóle zgromadzenie jednej osoby? „Jednoosobowa spółka z o.o....

Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wyróżnić można dwa sposoby na rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sposób tradycyjny oraz przez Internet. Poniżej krok po kroku przedstawione zostaną etapy rejestracji...

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wyróżnić można wiele form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród najpopularniejszych należy wskazać: jednoosobowa działalność gospodarcza – jest to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia...

Prokura

Przedsiębiorcy (osoby prawne oraz podmioty ustawowe) mogą być reprezentowani przez prokurentów. Prokura jest to szczególnego rodzaju pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do...

Leasing a umowa dzierżawy maszyny

„Opis zdarzenia: Na podstawie faktury proformy z firmy XXX w dn. 13.12.2017 r. zapłacono zaliczkę na kruszarkę udarową w wysokości 421.500,00 zł netto (30%...

Najnowsze artykuły