Leasing a umowa dzierżawy maszyny

„Opis zdarzenia: Na podstawie faktury proformy z firmy XXX w dn. 13.12.2017 r. zapłacono zaliczkę na kruszarkę udarową w wysokości 421.500,00 zł netto (30%...

Koszty reklamy w firmie

„Koszty rozliczane w czasie. Czy mam prawo do następującego księgowania w spółce z o.o.: spółka ponosi koszty na reklamę znaku towarowego, zarejestrowanego w urzędzie...

Upoważnienie do czynności agencyjnych

„Firma X Sp. z o.o. zajmuje się ubezpieczeniami i ma podpisaną umowę z kilkunastoma towarzystwami ubezpieczeniowymi (TU). Swoje pośrednictwo firma X realizuje poprzez swoje...

Sprawdź, czy nie musisz sporządzać sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych dla małych i mikro jednostek, podlegających badaniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z ... (...) art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w...

Świadczenia pieniężne z okazji świąt

„Pracodawca zamierza przyznać pracownikom świadczenie pieniężne z okazji zbliżających się świąt z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych, przy zachowaniu kryterium podziału na trzy grupy w...

Zakupy na firmę i poza działalnością

„Czy faktura VAT wystawiona na firmę musi zostać udokumentowana w księdze przychodów i rozchodów? Czy są jakieś konsekwencje kupienia towaru na firmę, ale nie...

Rozszerzenie działalności gospodarczej i obowiązki podatkowe

PIT, VAT, kasa fiskalna. Kiedy przedsiębiorca będzie zobligowany do zarejestrowania się jako podatnik VAT? Czy teraz taki podatnik powinien zainstalować też kasę fiskalną? „Podatnik prowadzi...

Kiedy i komu należy wystawiać faktury, a komu paragony?

„Posiadanie kasy fiskalnej a faktury za czynsz. Sprawa dotyczy ewidencji na kasie fiskalnej opłat za czynsz. Jest spółka, która posiada kasę fiskalną i ewidencjonuje...

Obowiązują już nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych

Kto w 2018 roku jest zwolniony z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących? „Prowadząc działalność budowlaną i wykonując prace tylko dla firm, czy musi być kupiona kasa...

Poprawne rozliczenie leasingu

„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę leasingu operacyjnego na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. Jak ma wyglądać księgowanie w/w umowy, oraz FV za...

Najnowsze artykuły