Strona główna Porady ekspertów

Porady ekspertów

      W poniższych artykułach nasi Eksperci pomagają rozwiązać problemy przedsiębiorców, udzielając rzeczowych i jasnych odpowiedzi na pytania Czytelników

Czy nadmierne rozdrobnienie urlopu to wykroczenie przeciwko prawom pracownika?

W myśl przepisu art. 152 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wyjątek od zasady nieprzerwanego prawa do urlopu...

Księgi podatkowe: prowadzenie PKPiR część I

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wyjaśnia. Poradnik dla przedsiębiorców: Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR)? W poniższej publikacji wyczerpująco wyjaśniamy wszelkie...

Opłaty za pozowanie osób do filmu i ochrona wizerunku

Nagrywanie filmów, a zasady rozpowszechniania wizerunku osób. „Czy materiał w postaci filmu zebrany w czasie wykonywania zlecenia, na którym jest Figurant, ale widoczne są na...

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Zgodnie z przepisem art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru...

Domniemanie ojcostwa

„Złożony został wniosek o transkrypcji aktu urodzenia (umiejscowienie w Polsce) przez matkę dziecka. Ojciec dziecka nie podpisał się na wniosku, matka dziecka twierdzi, że...

Za które darowizny nie zapłacimy podatku?

Precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania darowizn. NSA orzekł, że w przypadku ... (...) tzw. darowizn z poleceniem nie trzeba będzie płacić podatku. Poniżej...

PKPiR koszty użytkowania auta

„Ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów kosztów użytkowania samochodu w działalności zwolnionej. Jak ująć w PKPiR koszty dotyczące użytkowania samochodu, np. zakup paliwa?...

Emerytura i kolejne zatrudnienie

„Zatrudniamy pracownika od 1994 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od 06.07.2018 r. zamierza zwolnić się na mocy porozumienia stron ze...

Awans zawodowy nauczyciela (dyrektora)

„Jestem dyrektorem przedszkola i od obecnego roku szkolnego rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Chciałabym skrócić drogę awansu...

Pomoc społeczna i ochrona danych

„Pomoc społeczna - ochrona danych osobowych. Na jaki artykuł z ustawy o ochronie danych osobowych i RODO możemy się powoływać we wniosku o udostępnienie...

Najnowsze artykuły