Strona główna Porady ekspertów

Porady ekspertów

      W poniższych artykułach nasi Eksperci pomagają rozwiązać problemy przedsiębiorców, udzielając rzeczowych i jasnych odpowiedzi na pytania Czytelników

Zwolnienie pracownika lub obniżenie wynagrodzenia

„Chodzi o zwolnienie nauczycielki. Zatrudniłam ją od 01.09.2017 r. czyli rok temu. Niestety za pośrednictwem urzędu pracy w ramach prac interwencyjnych. Urząd wymusił na...

Budownictwo: podwykonawstwo

„Jakie przesłanki winny być spełnione, aby inwestor był zobligowany do solidarnej odpowiedzialności wobec podwykonawcy wykonującego prace budowlane?” Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców wynika z ustawy, ma...

E-zwolnienie lekarskie

„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji,...

Nieuczciwy sprzedawca samochodów

Uwaga konsumenci: w Polsce sprzedaż używanych aut od wielu lat kwitnie. Jednak jak zachować się wobec sprzedawcy – oszusta? Przykłady można by mnożyć. Często...

Nowe warunki zatrudniania personelu w placówkach oświatowych

„Zatrudnienie terapeutów w przedszkolu. Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne, aktualnie zatrudniam 10 nauczycieli/terapeutów na podstawie umowy o pracę na pełen etat oraz jedną kynoterapeutkę, która...

Kiedy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

"Czy w opisanym przykładzie pracownik będąc w dniu 01.01.2018 r. na zwolnieniu lekarskim a następnie od 03.01.2018 r. do 10.08.2018 r. jest nieobecny (nieobecność...

Ponowne przyjęcie do pracy i obowiązki pracodawcy

„Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony został zwolniony bez wypowiedzenia z dniem 31.07.2018 r. (obecność nieusprawiedliwiona) Obecnie zwrócił się z prośbą o ponowne...

Rehabilitacja lecznicza

„Czy osoba posiadająca skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności może skorzystać ze zwolnienia od pracy z zachowaniem...

Wykorzystanie urlopu zaległego

„Pracownik od 05.07.2017 r. do 02.01.2018 r przebywał na zwolnieniu lekarskim. Obecnie od 03.01.2018 r. jest nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - oczekuje na decyzję...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

„Pracownik był zatrudniony do 31.07.2018 r., w trakcie urlopu (od 24 - 31.07.) w dniu 30.07. dostarczył zwolnienie lekarskie. Czy należy mu wypłacić ekwiwalent...

Najnowsze artykuły