Strona główna Karty kontrolne

Karty kontrolne

Przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy karty kontrolne, wykorzystywane przez inspektorów pracy podczas kontroli w zakładzie pracy, mogą stanowić dla pracodawcy nieocenioną pomoc w przygotowaniu się do kontroli PIP. Ponadto, dzięki poniższym kartom pracodawca może ocenić rzeczywiste przestrzeganie w swoim zakładzie przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia, urlopów pracowniczych, czasu pracy, legalności zatrudnienia i innych.

Najnowsze artykuły