Regulamin pracy w zakładach pracy

Przepisy powszechnego prawa pracy ... (...) nie regulują tej kwestii w żaden sposób, co oznacza, że nie funkcjonuje ani zakaz ani nakaz wprowadzania w danym...

Ewidencja księgowa w fundacji

Finanse w fundacjach „Jak zaewidencjonować poniższą sytuację? - Na realizację celów fundacji, fundator przeznacza 25.000,00 zł, która stanowić będzie fundusz założycielski fundacji, z powyższej kwoty część...

Prawo zamówień publicznych – nowa wersja przepisów

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: pięciu nowelizacji uchwalonych w okresie od września 2017 r. (Dz.U. poz. 2018) do lipca 2018 r....

Odpowiedzialność materialna pracownika

„Firma ma zamiar wynająć wózek widłowy, gdzie jest zapis że naprawy wynikające z niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzenia przedmiotu najmu ponosi wynajmujący, w związku z...

Szansa dla 10 tys. polskich firm

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. podpisały umowę w sprawie gwarancji bezpośrednich dotyczącą polskich MŚP, wspieraną ze środków instrumentu gwarancji kredytowych (link is external) w ramach...

Spółki cywilne tych samych wspólników

„Założenie działalności gospodarczej. Prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej z udziałem po 50% każdego z dwóch wspólników. Czy możemy założyć drugą firmę w postaci...

Finansowanie i marketing pokoleniowy w firmach rodzinnych

Już 15.10.2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się III edycja „Wschodniego Forum Firm Rodzinnych 2018” Tegoroczna edycja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców....

E-akta – rewolucja informatyczna w świecie pracodawców

W konferencji prasowej będącej zapowiedzią pakietu zmian dla pracodawców i pracowników w zakresie dokumentacji pracowniczej, a przy okazji inicjującej kampanię informacyjną, udział wzięli minister...

Nowy instrument finansowy dla polskich przedsiębiorców

Program Kreatywna Europa ma za zadanie wspierać europejską kulturę, w tym kino, telewizję, muzykę, literaturę, sztuki performacyjne, dziedzictwo kultury oraz dziedziny pokrewne. Uwzględniony w...

Wzrosła liczba przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój

Kwota zgłoszonych wydatków wzrosła z 1,2 mld zł do 1,91 mld zł, zaś kwota odliczeń wyniosła w 2017 roku 584 mln – trzy razy...

Najnowsze artykuły