Uwaga przedsiębiorcy: Od wczoraj mamy nowe rozporządzenie wydłużające termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za...

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z  kalendarzowym, termin na sporządzenie upływał zawsze...

Tarcza antykryzysowa podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda, zgodnie z obietnicą zaraz po przekazaniu przez Sejm, podpisał tzw. Tarczę antykryzysową. Najważniejsza z ustaw Tarczy z dn. 31 marca...

Tarcza antykryzysowa – pomoc państwa dla firm

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu...

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Z obowiązku opłacania składek zostanie zwolnionych około 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o...

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na...

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój...

Wspólnicy i brak udostępniania dokumentów spółki, a sądowe prawo kontroli

„Chciałbym zasięgnąć pomocy w sprawie uzyskania dokumentów spółki. Od 2 lat jestem komplementariuszem w spółce komandytowej. Moje drogi ze wspólnikiem się rozeszły. Po tym...

Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

„Chcemy, by firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami w tym trudnym dla nich czasie. Dlatego po decyzji o przesunięciu terminów związanych z nowym...

ZUS opublikował uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie...

Koronawirus – oszuści wykorzystują każdą sytuację

Fałszywe zbiórki pieniędzy w internecie, instrukcje, dzięki którym po zalogowaniu w odpowiednim miejscu mamy rzekomo otrzymać tysiąc złotych - oszuści są aktywni nie zważając...

Najnowsze artykuły