Działalność gospodarcza – sklep internetowy

Jeśli rozważasz rozszerzenie profilu swojej działalności o sklep internetowy powinieneś przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji prawnych. Szybko rozwijający się obszar e-commerce jest prawnie regulowany na...

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od 01.01.2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,50 % w stosunku rocznym.  Odsetki, o których...

Lepsza ochrona przed nieuczciwymi firmami

Ustawa dla obywateli, biznesu i państwa Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewiduje pociąganie do odpowiedzialności karnej firm, które np.: przez...

W 2019 roku nowi przedsiębiorcy zapłacą wyższe preferencyjne składki ZUS

Osoby podejmujące działalność gospodarczą mają możliwość ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia firmy. Dla tej grupy przedsiębiorców podstawą wymiaru...

Podatki bez luk

Przepisy opierają się na globalnych standardach opracowanych przez OECD w 2015 r., dotyczących erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS), i powinny ułatwić zapobieganie...

NIK o potrzebie likwidacji barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii przygotował projekty aktów prawnych w ramach Pakietu 100 zmian dla firm oraz Konstytucji dla Biznesu. Miały one  na celu wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zakładanie...

ZUS 2019: o ile wzrosły składki przedsiębiorców?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia...

Wysokość kary porządkowej nakładanej na podatników w 2019 roku

Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1...

Do 8 stycznia przedsiębiorcy muszą zdecydować o przejściu na „mały ZUS”

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” muszą złożyć właściwe dokumenty zgłoszeniowe. Do ZUS należy przekazać: wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia...

Wyższy limit zastawu skarbowego na 2019 rok

Kwota zastawu na rzecz Skarbu Państwa została ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej...

Najnowsze artykuły