Od września niższe limity pożyczek dla nowych firm

Absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych, a także osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie...

Niewypłacalny kontrahent – kiedy przysługuje zwrot kosztów odzyskiwania należności?

Odzyskiwanie wierzytelności - wbrew pozorom to długi i kosztowny proces. Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, aby minimalizować ryzyko w transakcjach handlowych. Płynność finansowa to...

Sprzedaż na odległość – o czym należy poinformować konsumenta?

Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa określa ustawa o z dnia 30 maja 2014 roku o prawach...

Umowa między przedsiębiorcami i błąd przy zamówieniu

„Złożyłem zamówienie zleceń przez telefon w firmie X, jednak zamiast zleceń firma X tylko wyświetliła moją firmę w internecie i mimo braku zleceń, żąda...

W sierpniu rusza aż 29 nowych naborów wniosków dla przedsiębiorców

Na przedsiębiorców czeka w sumie aż 80 konkursów, w tym: 15 z programów ogólnopolskich, 63 z programów regionalnych i 2 z programów Europejskiej Współpracy...

Niezapłacone faktury za wykonane usługi budowlane

„W jakim okresie przedawniają się roszczenia z tytułu faktury za wykonane usługi budowlane po próbie ugody? W zeszłym roku w celu przerwania biegu przedawnienia...

Czy sąd rejestrowy może z urzędu rozwiązać spółkę kapitałową?

W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje spółek – osobowe lub kapitałowe. W przypadku spółek kapitałowych są to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Zgodnie...

Wysokość kapitału zakładowego oraz zasady wnoszenia wkładów w spółkach kapitałowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna to formy spółek kapitałowych. Przepisy Kodeksu spółek handlowych precyzyjnie określają minimalną wysokość kapitału zakładowego oraz zasady wnoszenia...

Sukcesja firm – co warto wiedzieć o nowym prawie?

Aktualnie obowiązujące regulacje nie pozwalają po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na płynne...

Co może być przedmiotem aportu?

Wkłady do spółek kapitałowych mogą być wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej. Ten drugi rodzaj wkładów to aporty. Kodeks spółek handlowych określa zasady wnoszenia...

Najnowsze artykuły