TK jednomyślny – ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzeń pracowników

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 pkt...

Sejm uchwalił zniesienie limitu składek ZUS

Za uchwaleniem ustawy głosowało 240 posłów, przeciwko było 166, 33 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy mają wejść w życie już od stycznia 2018 roku....

Od 1 grudnia 2017 r. wyższe wpłaty na PFRON

Obniżka wpłaty na PFRON wynika z niższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 10 listopada 2017 r. w...

Od 01.12.2017 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników...

Zniesienie górnego limitu składek – rząd szykuje rewolucję w ZUS

Nowe przepisy mają wejść w życie już od stycznia 2018 roku. Zmianę najbardziej odczują osoby otrzymujące wyższe pensje, zarabiające więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej. Zgodnie...

Od 01.09.2017 r. zmiana minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych...

Czy pracownik samorządowy zwolniony „dyscyplinarnie” może dostać odprawę emerytalną?

Pytanie prawne: „czy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa z art. 36 ust. 2 oraz art. 38 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2017 r.

W dniu 18  lipca 2017 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o emeryturach i rentach z FUS

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2016 r. (Dz.U. poz. 2036) do maja 2017 r....

Ogłoszono jednolity tekst ustawy chorobowej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: sześciu nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2016 r. do kwietnia 2017 r. ogłoszonych przed dniem...

Najnowsze artykuły