Zakup gruntu a prawo podatkowe

Czy zakup gruntu może stanowić koszt podatkowy i czy można odliczyć VAT z faktury u notariusza? „Nasz kontrahent kupił grunt. Czy opłaty notarialne stanowią koszt...

Podatniku sprawdź czy nie jesteś wykreślony z rejestru VAT

Choć nowe przepisy obowiązują od stycznia 2017 r. i od samego początku budzą kontrowersje, w szczególności odnośnie nieinformowania podatnika przez urząd o jego wykreśleniu,...

Niemal wszystkie firmy złożyły JPK_VAT za styczeń 2018

„Dziękuję przedsiębiorcom za dyscyplinę i złożenie dokumentu w terminie. Od tego roku wszystkie firmy, także mikro, przesyłają JPK_VAT. To bardzo ważny etap reformy systemu...

Kiedy i komu należy wystawiać faktury, a komu paragony?

„Posiadanie kasy fiskalnej a faktury za czynsz. Sprawa dotyczy ewidencji na kasie fiskalnej opłat za czynsz. Jest spółka, która posiada kasę fiskalną i ewidencjonuje...

MF: Podatnicy VAT powinni fakturować obrót nową elektroniką

W wyniku monitoringu informacji w internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę sprzedaży nowych towarów przez podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT,...

Rachunkowość: noty obciążeniowe (in. noty księgowe, noty uznaniowe)

„Jak zaksięgować notę obciążeniową u lidera konsorcjum w związku z otrzymaniem środków finansowych na finansowanie robót budowlano-montażowych z materiałem od partnera konsorcjum? (pod notą...

Budownictwo mieszkaniowe i preferencyjna stawka VAT

Kto i w jakich przypadkach może stosować obniżone stawki podatku VAT dla usług budowlanych, montażu instalacji, remontów, przebudowy, materiałów budowlanych itp.? „Prowadzę firmę zajmującą się...

Rozliczenie szkoleń ubezpieczeniowych

Jak należy rozumieć usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania w kontekście zwolnienia z podatku VAT? Jak należy poprawnie rozliczyć usługę szkoleń z ubezpieczeń na fakturze...

Umowa konsorcjum a stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić różne modele konsorcjów, dlatego każde konsorcjum będzie miało indywidualny charakter. To z postanowień konkretnych umów konsorcjów wynika sposób jego...

Korekta VAT przy sprzedaży samochodu osobowego – wyrok NSA

SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.), Protokolant Katarzyna Jaszuk, po rozpoznaniu...

Najnowsze artykuły