Od stycznia 2019 r. nowe zasady opodatkowania bonów

Dyrektywa 2016/1065 Celem dyrektywy 2016/1065 jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Ustanowienie szczególnych przepisów mających zastosowanie...

JPK_VAT i STIR gwarancją dalszego uszczelnienia systemu podatkowego

JPK_VAT – narzędzie skutecznej walki z szarą strefą  „Podatnicy radzą sobie z JPK_VAT wręcz wzorcowo – świadczy o tym systematyczny spadek odrzuconych plików. Sukcesywnie zmniejsza...

Nowe pomysły UE na zwalczanie oszustw w VAT

Formalnie przyjęto także projekt rozporządzenia w sprawie środków wzmacniania współpracy administracyjnej w obszarze VAT. To kluczowa inicjatywa, która służy zwalczaniu oszustw związanych z VAT....

Trwają konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dotyczących VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane. Uwzględniając postulaty podmiotów, które...

Już w 2019 r. niższy VAT od e-booków

Na mocy obecnych przepisów VAT (dyrektywa 2006/112/WE) usługi świadczone elektronicznie są opodatkowane według podstawowej stawki VAT (minimum 15%), publikacje na nośnikach fizycznych mogą zaś korzystać ze...

Podzielona płatność od kontrahentów (tzw. split payment)

„Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Otrzymujemy coraz więcej przelewów z podzieloną płatnością i mamy z tym problem. Nasi dostawcy niechętnie zgadzają się...

KE: luka w VAT „nie do przyjęcia”

Luka w podatku VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z podatku a kwotą faktycznie pobraną. Państwa członkowskie podjęły wiele działań na rzecz poprawy ściągalności...

Zwolnienie z podatku VAT

„Na podstawie jakiego artykułu w Polsce mogę być zwolniony z Podatku VAT 23%? Prowadzę jednoosobową działalność i nie chcę być płatnikiem VAT. Od kilkunastu...

Sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z podatku VAT

„Zastosowanie stawki ZW przy sprzedaży budynku. Firma zakupiła budynek (netto+VAT), na który poniosła dodatkowo nakłady pow. 30% wartości budynku. Od zakupu i nakładów został...

Jaka jest prawda o ściągalności VAT-u w Polsce?

Wpływy z podatku VAT to podstawowe źródło dochodów budżetu państwa – stanowią one niemal połowę tych dochodów (w roku 2017 r. 49,7 proc.). Dla...

Najnowsze artykuły