Od wczoraj można składać wstępnie wypełniony PIT za 2017 r.

Co to jest PFR PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które stanowi propozycję urzędu skarbowego. Może to być: PIT-37 – jeśli...

Sprzedaż nieruchomości a PIT za 2017 rok

W zeznaniu PIT-39 wykazuje się: 1) dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek PIT od dochodu do...

PIT za 2017: kto odliczy wydatki na Internet?

Komu przysługuje ulga internetowa? Korzystanie z ulgi internetowej ograniczono na mocy art. 26 ust. 6h dodanego do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o...

Brak PIT 11 od pracodawcy a rozliczenie podatku

Do końca lutego pracodawca miał obowiązek przesłania pracownikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (formularz PIT 11). W...

Koszty uzyskania przychodu a PIT

„Osoba pracująca w dwóch miejscach pracy przez cały rok. Jedno miejsce pracy w miejscu zamieszkania - koszty uzyskania 111,25 zł, drugie miejsce pracy poza...

15 marca 2018 r. MF udostępni wstępnie wypełnione zeznania podatkowe (PFR)

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) jest przygotowane na podstawie danych zawartych w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, które są sporządzane przez płatników podatku...

MF o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przepisów o cenach transferowych. W ostatnim czasie Minister Finansów wydał interpretację ogólną z ... (...) dn. 24.01.2018 r., (sygn. akt: DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018),...

Resort finansów rozpoczął akcję Szybki PIT

Szybki PIT, organizowany już jedenasty raz, jak zawsze obejmie całą Polskę. Dla podatników przygotowano wiele ułatwień, które pomogą im złożyć roczny PIT. Będą to,...

Ulga podatkowa dla twórców

Obecnie zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania...

Rzecznik w sprawie sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym ciągu napływają liczne skargi obywateli, wobec których organy kwestionują prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Organy stoją...

Najnowsze artykuły