Sprzedaż nieruchomości, a podatek PIT

Kiedy możemy uniknąć płacenia podatku dochodowego PIT zbywając nieruchomość? Rozliczenie przychodu ze sprzedaży mieszkania zakupionego w tym samym roku i podatek dochodowy w przypadku sprzedaży...

Wprowadzenie lokalu do działalności gospodarczej

Koszty uzyskania przychodu: Co należy zrobić, aby uznać dany składnik majątku za środek trwały podlegający amortyzacji? „Środki trwałe. Aktem notarialnym zakupiono lokal niemieszkalny wraz z...

RPO upomina się o ulgę rehabilitacyjną dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz...

PIT za 2017: do 30 kwietnia należy wpłacić zaległy podatek

Kiedy trzeba dopłacić podatek? Jeżeli w zeznaniu rocznym wystąpi różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników do zapłaty, jesteśmy zobowiązani do wpłacenia...

MF: kolejna interpretacja dotycząca dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie TP- transakcje finansowe. W ostatnim czasie Minister Finansów wydał kolejną interpretację ... (...) ogólną z dn. 28.03.2018 r. w sprawie...

Praktyczne wyjaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji podatkowej Jeśli podatnik ... (...) zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u-PIT) lub art. 9a ust. 1...

Błąd w PIT – do kiedy można złożyć korektę?

Składane przez podatników zeznania PIT dość często zawierają błędy. Wynikają one głównie z niewiedzy lub nieuwagi podatników. Podstawowy błąd popełniany przez podatników polega na...

Tylko do 16 kwietnia można składać wniosek o sporządzenie PIT przez urząd

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania rocznego za podatnika przez urząd skarbowy. Wystarczy go przesłać do właściwego urzędu, a ten na podstawie danych z...

Ponad 15 tys. podatników odwiedziło punkty rozliczeń PIT w galeriach handlowych

W ogólnopolskiej akcji wzięły udział 93 największe galerie handlowe. Na specjalnych stanowiskach eksperci z urzędów skarbowych udzielali szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego...

MF szykuje zmiany w zakresie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych

Zaproponowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie przepisów, co w konsekwencji doprowadzi do skuteczniejszej eliminacji agresywnej optymalizacji podatkowej, przy jednoczesnym zachowaniu zasad równej konkurencji i...

Najnowsze artykuły