Zobowiązania podatkowe: decyzje wydawane przez organy podatkowe

Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby tj. z mocy prawa lub w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego. Związane z tym są dwa rodzaje...

Rzecznik w sprawie zmiany przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania

Dokument ten jest wynikiem prac OECD oraz grupy państw G20 w ramach projektu Base Erosin Profit Sharing, który ma za zadanie stworzenie wspólnych rozwiązań...

NSA: podatek od nieruchomości w trakcie budowy

SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka,...

Będzie akcyza na e-papierosy

Jak przekonuje projektodawca, używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopodatkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych....

Czy będzie podatek od niezdrowej żywności?

Tego typu niespodziewana rewelacja mocno poruszyła producentów żywności, którzy protestują przeciwko takim rozwiązaniom. Ich wprowadzenie doprowadziłoby do wyeliminowania z rynku wielu firm, zwłaszcza mniejszych...

Nowa danina na węgiel i opłata mocowa?

Ustawa o rynku mocy. Rząd chce nałożyć na 14,5 mln gospodarstw domowych nową daninę na węgiel? Ministerstwo Energii opracowało projekt ustawy o rynku mocy, nad...

Zmiany w podatku akcyzowym od 27 maja 2017 r.

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego W ustawie określono, jakie sposoby skażenia, powiązane z konkretnymi czynnościami, powodują zwolnienie od podatku: przy produkcji na terytorium...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o podatku od spadków i darowizn

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U...

Czym jest karuzela podatkowa?

Jak działa karuzela podatkowa i jej mechanizmy? Jak firmy wyłudzają VAT i nie płacą akcyzy? Ile pieniędzy rocznie może tracić budżet państwa, co tracą...

Czy można kupić auto na firmę bez akcyzy i z pełnym odliczeniem VAT?

„Jak dzięki przeniesieniu działalności do Czech można kupować samochody bez akcyzy i z pełnym odliczeniem VAT, i czy można obejść zasadę 182 dni zamieszkania...

Najnowsze artykuły