MF o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przepisów o cenach transferowych. W ostatnim czasie Minister Finansów wydał interpretację ogólną z ... (...) dn. 24.01.2018 r., (sygn. akt: DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018),...

MF pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

Projekt jest odpowiedzią na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów (MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w...

KIS: korzystne stanowisko dla firm

Spółki: dokumentacja cen transferowych dla transakcji pożyczki. Zachęta do występowania z wnioskiem o wydanie indywidualnych interpretacji w kontekście realizowanych przez siebie transakcji z podmiotami...

Opublikowano nowy jednolity tekst ustawy o CIT

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r....

Dane podatkowe największych firm będą publicznie dostępne

Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty. Nowelizacja przewiduje, że podanie do...

Ustawa o „podatkowej lustracji”?

Co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT? Czy przepisy o „podatkowej lustracji” mają wejść w życie już od 01.01.2018 roku? Komisja Prawnicza w dniu 06.10.2017...

Zwolnienia podatkowe dzięki innowacyjności

Spółki: zwiększenie udziałów przez wkład niepieniężny, a podatek. Jak wygląda sprawa opodatkowania CIT własności intelektualnej wniesionej aportem do spółki? „W spółce z o.o. doszło do...

Fiskus ujawni dane podatkowe największych firm

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych będzie dotyczyć podatkowych grup...

Nowe rozporządzenia MF dotyczące dokumentacji cen transferowych

Dnia 18.09.2017 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 12.09.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej...

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – projekt ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...

Najnowsze artykuły