Dane podatkowe największych firm będą publicznie dostępne

Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty. Nowelizacja przewiduje, że podanie do...

Ustawa o „podatkowej lustracji”?

Co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT? Czy przepisy o „podatkowej lustracji” mają wejść w życie już od 01.01.2018 roku? Komisja Prawnicza w dniu 06.10.2017...

Zwolnienia podatkowe dzięki innowacyjności

Spółki: zwiększenie udziałów przez wkład niepieniężny, a podatek. Jak wygląda sprawa opodatkowania CIT własności intelektualnej wniesionej aportem do spółki? „W spółce z o.o. doszło do...

Fiskus ujawni dane podatkowe największych firm

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych będzie dotyczyć podatkowych grup...

Nowe rozporządzenia MF dotyczące dokumentacji cen transferowych

Dnia 18.09.2017 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 12.09.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej...

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – projekt ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...

Ważne! Przedsiębiorcy: kary umowne, a k.u.p.

Kiedy kara umowna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (k.u.p.)? Zgodnie z aktualną i powszechną praktyką biznesową, w większości umów handlowych zawieranych między podmiotami...

Najnowsze zmiany w PIT i CIT

Czy roboty zabiorą pracę ludziom? Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rada...

Masz auto w leasingu? Koniecznie przeczytaj!

Wyjaśniamy jak wygląda sprawa cesji umowy leasingu, jak takie transakcje należy prawidłowo rozliczyć podatkowo i rachunkowo. Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, jak...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2016 r. pod poz. 1888 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia...

Najnowsze artykuły