Nowe wzory deklaracji CIT

Nowe rozporządzenie dostosowuje wzory formularzy podatkowych do zmian wynikających z ustawy z dnia 27 października  2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Obowiązki oddziału zagranicznego

Do oddziału przedsiębiorcy zagranicznego tak jak dla spółek handlowych mają zastosowanie przepisy ... (...) ustawy o rachunkowości. Odział nie musi posiadać kapitału zakładowego, dlatego jest tańszym...

MF: kolejna interpretacja dotycząca dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie TP- transakcje finansowe. W ostatnim czasie Minister Finansów wydał kolejną interpretację ... (...) ogólną z dn. 28.03.2018 r. w sprawie...

Praktyczne wyjaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji podatkowej Jeśli podatnik ... (...) zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u-PIT) lub art. 9a ust. 1...

Dane podatkowe dużych firm i podatkowych grup kapitałowych będą ogólnodostępne

W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r. Natomiast dane podatkowe za 2017...

MF o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przepisów o cenach transferowych. W ostatnim czasie Minister Finansów wydał interpretację ogólną z ... (...) dn. 24.01.2018 r., (sygn. akt: DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018),...

MF pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

Projekt jest odpowiedzią na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów (MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w...

KIS: korzystne stanowisko dla firm

Spółki: dokumentacja cen transferowych dla transakcji pożyczki. Zachęta do występowania z wnioskiem o wydanie indywidualnych interpretacji w kontekście realizowanych przez siebie transakcji z podmiotami...

Opublikowano nowy jednolity tekst ustawy o CIT

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r....

Dane podatkowe największych firm będą publicznie dostępne

Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty. Nowelizacja przewiduje, że podanie do...

Najnowsze artykuły