Szwecja liderem unijnego rozwoju

Gdy ponad dwie dekady temu w Szwecji trwała dyskusja o wejściu do strefy euro, kondycja gospodarcza tego kraju nie zachwycała. Wystarczyło jednak 20 lat,...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rachunkowości

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości, w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: pięciu nowelizacji uchwalonych...

Konsumenci: unijne uregulowania w sprawie znakowania produktów

Jak ochronić konsumentów, uczciwych przedsiębiorców i cały obrót handlowy przed nieuczciwymi praktykami? W poniższej publikacji prezentujemy przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych i oznaczania państw ich...

Konstytucja Biznesu – najważniejsze założenia regulacji

Konstytucja Biznesu ma stać się fundamentem polskiej przedsiębiorczości. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która obecnie stanowi najważniejszy akt prawa gospodarczego. Projekt ustawy wprowadza zasady,...

Inflacja bazowa w listopadzie 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Handel zagraniczny Polski po 10 miesiącach 2017 r.

Wywóz do Unii Europejskiej zwiększył się o 9,8%, do blisko 134,1 mld EUR, w tym do Niemiec o ok. 10%, Czech o ok. 7,5%,...

Agencja Fitch potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dokumentach publicznych

Potrzeba kompleksowego uregulowania kwestii dokumentów publicznych wynika z zagrożeń przestępstwami fałszowania dokumentów, wpływającymi bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Do najczęściej spotykanych przestępstw...

Dobre wieści dla kierowców dzięki wydobyciu z łupków w USA

W czwartek w Wiedniu 24 kraje zdecydowały, że utrzymają ograniczenie wydobycia ropy naftowej do końca 2018 r. Jak to wpłynie na notowania podstawowego surowca...

Uwaga na fałszywe e-maile rzekomo przesyłane przez KAS

W polu nadawcy widnieje Krajowa Administracja Skarbowa, chociaż wiadomości faktycznie wysłane zostały z zagranicznych, prawdopodobnie przejętych kont pocztowych. Resort finansów informuje, że KAS w prowadzonych...

Najnowsze artykuły