Prognoza OECD: Polska z najwyższym wzrostem PKB w 2019 r.

To już kolejna międzynarodowa instytucja (KE 4,2%), która podnosi oczekiwania co do perspektyw rozwoju Polski, jednocześnie obniżając je dla gospodarki globalnej (o 0,2 p.p....

Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2019 roku

W porównaniu z kwietniem 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 28 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu...

Rząd kończy reformę polskich instytucji rozwojowych

Zgodnie z nowymi regulacjami polskie instytucje rozwojowe będą bardziej zintegrowane w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co ma zapewnić lepszą obsługę obywateli, w tym...

Nowelizacja megaustawy przyjęta przez rząd

Megaustawa przede wszystkim likwiduje bariery administracyjno-prawne hamujące rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki nowelizacji wszyscy będziemy mogli się cieszyć lepszym zasięgiem i dostępem do szerokopasmowego internetu....

Jest wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony przez polski rząd w 2016 r. ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej...

Inflacja bazowa w kwietniu 2019 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Od 15 maja tańsze rozmowy w UE

Po zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. te nowe maksymalne stawki za rozmowy międzynarodowe i SMS w obrębie UE stanowią wynik ogólnounijnego przeglądu przepisów...

Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-marzec 2019 r.

Odnotowane 2-krotnie szybsze tempo wywozu przełożyło się na zmniejszenie deficytu obrotów o ok. 1,1 mld EUR, do niespełna 0,3 mld EUR. To bardzo pozytywny...

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw. 2019...

Wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę i rynek pracy

Raport rozpoczyna się od słów „bez paniki”. Przedstawia zarówno szanse, jak i zagrożenia wynikające z obecnej rewolucji technologicznej. Zwraca uwagę na to, że sztuczna...

Najnowsze artykuły