Druki

W tej zakładce udostępniamy najczęściej stosowane wzory formularzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, edukacji oraz prawa cywilnego. Wzory druków zostały podzielone na 8 grup tematycznych. Są to: druki niezbędne przy zawieraniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, umowy cywilnoprawne, druki wypadkowe, druki urlopowe, druki dla rodziców, druki związane z ZFŚS, druki wykorzystywane w procedurze awansu zawodowego nauczycieli oraz inne druki szkolne. Druki udostępniane są w trzech formatach: .doc   Wzory zapisane w formacie .doc mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku. Format ten umożliwia wprowadzenie zmian wynikających z indywidualnych potrzeb.     .doc aktywny   Wzory zapisane w formacie .doc, dodatkowo oznaczone jako aktywne, umożliwiają wypełnienie pól w edytorze tekstu i wydrukowanie gotowego formularza z wprowadzonymi danymi.     .pdf   Wzory zapisane w formacie .pdf mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku.

Deklaracja kontynuowania nauki

Deklaracja Kontynuowania Nauki Deklaracja Kontynuowania Nauki

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

Deklaracja Czasu Pobytu Dziecka W Przedszkolu Deklaracja Czasu Pobytu Dziecka W Przedszkolu

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA Do żłobka KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA Do żłobka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka_żłobek

Oświadczenie O Samotnym Wychowywaniu Dziecka żłobek Oświadczenie O Samotnym Wychowywaniu Dziecka żłobek

Oświadczenie o wielodzietności_żłobek

Oświadczenie O Wielodzietności żłobek Oświadczenie O Wielodzietności żłobek

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców_żłobek

Oświadczenie O Zatrudnieniu żłobek Oświadczenie O Zatrudnieniu żłobek

Bezpieczeństwo w przedszkolu – druk

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLUBEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO Podsumowanie Nadzoru Pedagogicznego

Umowa najmu pomieszczeń przedszkolnych od gminy – wzór

WZÓR UMOWY NAJMU POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH OD GMINYWZÓR UMOWY NAJMU POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH OD GMINY

Najnowsze artykuły