Druki

W tej zakładce udostępniamy najczęściej stosowane wzory formularzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, edukacji oraz prawa cywilnego. Wzory druków zostały podzielone na 8 grup tematycznych. Są to: druki niezbędne przy zawieraniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, umowy cywilnoprawne, druki wypadkowe, druki urlopowe, druki dla rodziców, druki związane z ZFŚS, druki wykorzystywane w procedurze awansu zawodowego nauczycieli oraz inne druki szkolne. Druki udostępniane są w trzech formatach: .doc   Wzory zapisane w formacie .doc mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku. Format ten umożliwia wprowadzenie zmian wynikających z indywidualnych potrzeb.     .doc aktywny   Wzory zapisane w formacie .doc, dodatkowo oznaczone jako aktywne, umożliwiają wypełnienie pól w edytorze tekstu i wydrukowanie gotowego formularza z wprowadzonymi danymi.     .pdf   Wzory zapisane w formacie .pdf mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku.

Wniosek o zwrot kosztów badań

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z...

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu ustala dyrektor szkoły po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu...

Porozumienie zmieniające

Porozumienie zmieniające jest czynnością prawną, w ramach której strony stosunku pracy zgodnie postanawiają o zmianie warunków w zakresie zatrudnienia. Do wspomnianego porozumienia stosuje się...

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy

Przepisy k.p. zawarte w art. 1867 k.p. wprowadzają możliwość wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. ...

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu ustala dyrektor szkoły po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu...

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest jedną z dozwolonych czynności prawnych prowadzących do ustania stosunku pracy (art. 30 § 1 pkt...

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego

Po okresie co najmniej 14 tygodni od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z pozostałej jego części na rzecz ojca dziecka, który złożył u...

Najnowsze artykuły