Druki

W tej zakładce udostępniamy najczęściej stosowane wzory formularzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, edukacji oraz prawa cywilnego. Wzory druków zostały podzielone na 8 grup tematycznych. Są to: druki niezbędne przy zawieraniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, umowy cywilnoprawne, druki wypadkowe, druki urlopowe, druki dla rodziców, druki związane z ZFŚS, druki wykorzystywane w procedurze awansu zawodowego nauczycieli oraz inne druki szkolne. Druki udostępniane są w trzech formatach: .doc   Wzory zapisane w formacie .doc mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku. Format ten umożliwia wprowadzenie zmian wynikających z indywidualnych potrzeb.     .doc aktywny   Wzory zapisane w formacie .doc, dodatkowo oznaczone jako aktywne, umożliwiają wypełnienie pól w edytorze tekstu i wydrukowanie gotowego formularza z wprowadzonymi danymi.     .pdf   Wzory zapisane w formacie .pdf mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku.

Pismo do rady rodziców

W związku z planowanym dokonaniem dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor zwraca się do rady rodziców z prośbą o przedstawienie opinii w terminie 14 dni od...

Oświadczenie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14

Podstawą prawną oświadczenia jest art. 188 Kodeksu pracy, który stanowi o dodatkowym zwolnieniu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. ...

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji wydaje nauczycielowi komisja kwalifikacyjna.  

Załącznik do umowy o pracę określający zakres czynności pracownika

  Wręczenie pracownikowi dokumentu określającego zakres czynności nie ma charakteru obligatoryjnego, jest jednak stosunkowo często spotykane, zwłaszcza gdy sposób wykonywania pracy wymaga...

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku...

Najnowsze artykuły