Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Dz.U. 2019.743 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1074 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. po. 2215; z 2019 r. poz....

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.730 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,...

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów (…) w 2016 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.2011 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury...

Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od...

Dz.U. 2014.169 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r....

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia zmiana Dz.U. 2011.171.1016 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 274; z 2011 r....

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.850 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 850 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.303 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 299, poz. 303 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1074 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1906, poz. 2215;...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.730 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 300, poz. 303, poz....

Najnowsze artykuły