Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.912 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,...

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów (…) w 2016 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.2011 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury...

Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od...

Dz.U. 2014.169 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r....

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia zmiana Dz.U. 2011.171.1016 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 274; z 2011 r....

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1091 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 1449; z 2018 r. poz....

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1906 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.858 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2336; z 2018 r. poz. 650,...

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1952; z 2018 r. poz. 107,...

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.138 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2225; z 2018 r....

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1925 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017...

Najnowsze artykuły