Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2206 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2206 Rozdział 1 Przepisy...

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.577 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Ustawa o pracy na morzu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2245 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 616, poz. 2245 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2232 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Ustawa o dniach wolnych od pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2015.90 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2015 r. poz. 90 Art. 1. Dniami wolnymi od...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.669 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 669 Art....

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.730 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 217, poz. 730 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r....

Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.2151 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2151 Art. 1. 1.  Zatrudnianie osób pozbawionych wolności...

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1969 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2009.97.805 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz....

Najnowsze artykuły