Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Dz.U. 2018.2191 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Opracowano na podstawie: Dz.U....

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dz.U. 2019.229 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 229 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem Fundacji...

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dz.U. 2018.1629 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje...

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2243 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2210, poz. 2243 Ostatnia zmiana (Dz.U. z...

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.548 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 548 Rozdział 1 Przepisy...

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Dz.U. 2018.1162 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1162 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Dz.U. 2018.650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.730 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Opracowano na podstawie: Dz.U....

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dz.U. 2018.648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 648 Art. 1. 1. Rzecznik Małych i...

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1079 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano...

Najnowsze artykuły