Rozp. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania...

Dz.U. 2018.1497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek...

Rozp. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

Dz.U. 2018.1371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania...

Dz.U. 2018.1209 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu...

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Dz.U. 2018.1061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin

Dz.U. 2017.2489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017...

Rozp. w sprawie przekazywania do ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby...

Dz.U. 2017.2470 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza...

Rozp. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę...

Dz.U. 2017.2483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą Opracowano...

Rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych…

Dz.U. 2017.1466 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych...

Rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania (…) w sprawach o ustalenie prawa do...

Dz.U. 2017.1467 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji,...

Rozp. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz (…) wniosku o...

Dz.U. 2017.1454 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu...

Najnowsze artykuły