Rozp. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Opracowano na...

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2219 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Dz.U. 2019.1763 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

Dz.U. 2019.1321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1321 Na...

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dz.U. 2019.1141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1141 Na podstawie art. 41 §...

Rozp. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Dz.U. 2019.1090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz.U. 2019.826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 826 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych…

Dz.U. 2019.216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku...

Rozp. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dz.U. 2018.2492 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych...

Najnowsze artykuły