Rozp. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

Dz.U. 2018.935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 935 Na podstawie art. 52e...

Rozp. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Regulamin Sądu Najwyższego

Dz.U. 2018.660 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 660 Na podstawie art. 4 ustawy...

Rozp. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym…

Dz.U. 2018.596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji...

Rozp. w sprawie stażu asystenckiego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 881; z 2018...

Rozp. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń...

Dz.U. 2018.547 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru...

Rozp, w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji KRS oraz trybu i sposobu udzielania...

Dz.U. 2018.546 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji...

Rozp. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

Dz.U. 2018.498 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 498 Na podstawie...

Rozp. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1001 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury...

Rozp. w sprawie opłat za wydanie informacji z KRK

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.390 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Najnowsze artykuły