Rozp. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2018.2487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku...

Dz.U. 2019.599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób...

Rozp. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku...

Dz.U. 2019.600 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób...

Rozp. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe…

Dz.U. 2018.2050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu...

Rozp. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.403 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U. 2018.1301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2018.1300 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Ostatania zmiana Dz.U. 2018.1748 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Rozp. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.839 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i...

Rozp. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Dz.U. 2017.989 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz....

Najnowsze artykuły