Rozp. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów…

Dz.U. 2017.811 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...

Rozp. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów…

Dz.U. 2017.810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...

Rozp. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021

Dz.U. 2016.1833 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Dz.U. 2016.570 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania...

Rozp. w sprawie przydziałów kryzysowych

Dz.U. 2015.575 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2015 r. poz. 575 Na podstawie art. 99a...

Rozp. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Dz.U. 2014.818 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dz.U. 2014.284 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 284 Na podstawie...

Rozp. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów PIS uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu...

Dz.U. z 2014 r. poz. 282 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania...

Rozp. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2015.1954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...

Najnowsze artykuły