Rozp. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy...

Dz.U. 2018.1336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby...

Rozp. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2437 Rozporządzenie Rady Ministrów z maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 936, poz. 2437 Ostatnie zmiany...

Rozp. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.444 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 444 Na...

Rozp. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Rozp. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na...

Dz.U. 2017.984 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium...

Rozp. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby...

Dz.U. 2017.831 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez...

Rozp. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej (…) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2017.805 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano...

Rozp. w sprawie wyznaczenia organów KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.790 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej...

Rozp. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS i funkcjonariuszy Służby...

Dz.U. 2017.641 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy...

Najnowsze artykuły