Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 04.03.2019 r. ogłoszonego...

k.w. – Część ogólna – Rozdziały I-VII (art. 1-48)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.821 Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w...

k.w. – Część szczególna – Rozdziały VIII-XIX (art. 49-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. —...

Najnowsze artykuły