Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 19.03.2018 r. ogłoszonego...

k.w. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-151)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział II. Organy wyborcze (art. 152-191h)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział III. Wybory do Sejmu (art. 192-254)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział IV. Wybory do Senatu (art. 255-286)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 287-327)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział VI. Wybory do Parlamentu Europejskiego (art. 328-368)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (art. 369-469)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta (art. 470-493)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.273 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 273), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.02.2019 r. —...

k.w. – Dział IX. Przepisy karne (art. 494-516)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.754 Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą: 1) na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów, 2) na terenie zakładów pracy...

Najnowsze artykuły