Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (skrót: k.s.h.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 22.02.2019...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział I. Przepisy wspólne (art. 1-7[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2217 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.01.2020 r. —...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział II. Spółki osobowe (art. 8-10[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.505 Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania,...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.505 Art. 11. § 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. I. Spółka jawna (art. 22-85)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.505 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. II. Spółka partnerska (art. 86-101)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.505 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.04.2019 r. —...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. III. Spółka komandytowa (art. 102-124)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.505 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125-150)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.505 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art....

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.695 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 288), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.07.2020 r. —...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział II. Spółka akcyjna (art. 301-490)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.695 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 288), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.07.2020 r. —...

Najnowsze artykuły