Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (skrót: k.p.k.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z...

k.p.k. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-23b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział II. Sąd (art. 24-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 92-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział V. Dowody (art. 167-242)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział VI. Środki przymusu (art. 243-296)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.k. – Dział IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425-467)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.10.2019 r. —...

Najnowsze artykuły