Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny (skrót: k.k.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 11.09.2019 r., ogłoszonego...

k.k. – Część ogólna (art. 1-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. —...

k.k. – Część szczególna (art. 117-316)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. —...

k.k. – Część wojskowa (art. 317-363)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1950 Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy Art. 317. § 1. Przepisy części ogólnej i szczególnej tego kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa...

Najnowsze artykuły