Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (skrót k.k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 28.02.2020 r....

k.k.w. – Część ogólna (art. 1-43zf)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.568 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.04.2020 r. —...

k.k.w. – Część szczególna (art. 44-223e)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.523 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 30.07.2020 r. —...

k.k.w. – Część wojskowa (art. 224-241)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.523 Rozdział XVI Przepisy ogólne Art. 224. Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie —...

k.k.w. – Część końcowa (art. 242-259)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.523 Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia „skazany”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także...

Najnowsze artykuły