Strona główna Akty prawne

Akty prawne

Zbiór aktów prawnych zamieszczony na naszym portalu — stale wzbogacany o nowe przepisy — podzielono na 4 główne kategorie: kodeksy, ustawy, rozporządzenia, prawo międzynarodowe. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów dwie największe kategorie (ustawy i rozporządzenia) podzielono na podkategorie tematyczne. Wszystkie akty prawne publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie — dzięki temu publikowane przez nas przepisy są zawsze aktualne.

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w...

Ostatnia zmian Dz.U. 2020.576 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w...

Rozp. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Dz.U. 2020.563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i...

Dz.U. 2020.479 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe...

Rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.528 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i...

Rozp. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.564 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.492 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych…

Dz.U. 2020.374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Opracowano...

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dz.U. 2020.321 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 321 Art. 1. Ustawa...

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.284 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1362; z 2020 r. poz....

Najnowsze artykuły