A czy zmiana funkcji budynku usługowego na budynek mieszkalny lub częściowo mieszkalny także jest dozwolona? A np. nieużytkowane poddasze, czy można zmienić jego funkcję na mieszkalną?

„Proszę o potwierdzenie, czy decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 16.07.2019 r., będące w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych można bez problemu zmieniać w zakresie parametrów, np. kąta dachu, czy wysokości okapu – jeśli jest to oczywiście zgodne z analizą funkcji oraz cech zabudowy? Kwestia sporna dotyczy również zmiany sposobu użytkowania lub zmiany funkcji (w zależności czy oddany do użytkowania, czy w trakcie budowy) budynku będącego w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych, posiadającego funkcję mieszkalną. np. czy możemy zmienić funkcję budynku mieszkalno-usługowego na mieszkalny? Budynku w budowie lub zmienić sposób użytkowania budynku wybudowanego? Ustawodawca uwzględnił kwestię przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa i zgodnie z art.4 ust.3 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych odległość nie jest wymagana. Np. co w sytuacji gdy budynek na wybudowane poddasze nieużytkowe i chcemy zmienić sposób użytkowania ma mieszkalne, ale jesteśmy w obszarze oddziaływania?”

Odnosząc się do kwestii możliwości zmiany decyzji o warunkach zabudowy – dalej decyzja WZ – o których mowa w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, należy wskazać, iż w orzecznictwie występują …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.