Prawo pracy

Kodeks pracy – zmiany wynikające z nowelizacji Prawa oświatowego

Z dniem 1 września 2019 r. wejdą w życie – z licznymi wyjątkami – modyfikacje prawne wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz o zmianie...

Oświadczenie składane przez pracownika nadzorującego lub wykonującego czynności kontrolne – nowela ustawy o PIP

Z dniem 22 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą...

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2018 r. pod pozycją 2288 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.11.2018 r., w załączniku do którego zawarty został nowy jednolity tekst ustawy z dn. 23...

Rynek pracy

Bezrobocie w listopadzie wynosiło 5,8%

Z danych przedstawionych przez resort pracy wynika, że w listopadzie br. stopa bezrobocia wyniosła 5,8% i była o 0,1 pkt. proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, a o 0,7 punktu procentowego niższa niż rok temu....

Bezrobocie w UE w październiku 2018

Stopa bezrobocia skorygowanego sezonowo w strefie euro (EA19) wyniosła 8,1% w październiku 2018 r. W stosunku do wrzesień 2018 r. wskaźnik ten nie zmienił się, a w stosunku do października 2017 r. zanotowano spadek...

Urzędy pracy i pracodawcy o rynku pracy

Z powodu utrzymującej się na rekordowo niskim poziomie stopa bezrobocia w nowej sytuacji znalazły się urzędy pracy. Teraz zgłaszają się do nich pracodawcy, którzy mają problem ze znalezieniem kandydatów do pracy. Jednak w rejestrach...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6227,3 tys. osób podczas, gdy we wrześniu przeciętne...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r. spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6224,9 tys. osób podczas, gdy w sierpniu przeciętne zatrudnienie utrzymywało...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6229,1 tys. osób podczas, gdy w lipcu przeciętne...

BHP nowości

Monitory ekranowe i rekompensata za okulary

„Czy praca przy obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) wyposażonych w monitory ekranowe o przekrojach od 12 do 21” winna być traktowana na równi z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranu komputera? W jaki rodzaj...

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz kształcenia – nowe przepisy dla uczelni

W związku z wejściem w życie – z dniem 1 października br. – nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.) zaistniała...

Przyczyny wypadków przy pracy

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest organizacja pracy i kultura bezpieczeństwa. Każdy wypadek przy pracy jest wynikiem jednego wydarzenia, ale najczęściej kilku przyczyn, w związku z czym suma przyczyn jest...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane