Prawo pracy

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy?

Poseł Marian Zembala przypomina, że Wielki Piątek jest dniem wolnym w wielu krajach europejskich, m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Cyprze, Estonii, Łotwie,...

Od 1 lipca 2018 roku pracownika otrzyma zwolnienie wyłącznie elektronicznie

Obecnie funkcjonują równocześnie dwa rodzaje zwolnień lekarskich – papierowe (popularnie nazywane L4) oraz elektroniczne (e-ZLA). Od 1 lipca 2018 roku zwolnienia będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. e-ZLA automatycznie będą przesyłane na profil PUE płatnika...

Nowe rozwiązania w prawie pracy – propozycje Komisji Kodyfikacyjnej

Proponowane przepisy przewidują między innymi większą elastyczność pracy, zmianę zasad wypowiadania umów na czas określony, promowanie dialogu społecznego i rozwijanie prawa układowego. Jeszcze w dniu głosowania wprowadzano korekty do ostatecznego tekstu projektu. Przyjęto go większością...

Rynek pracy

Czechy coraz bardziej atrakcyjne

Bezrobocie w Czechach jest najniższe w całej Unii Europejskiej, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyższe niż w Polsce. To sygnał, że tamtejszy rynek pracy może być atrakcyjny również dla naszych obywateli. Dobra koniunktura w całej Unii...

MRPiPS: rynek pracy w najlepszej kondycji od 26 lat

Podczas gdy w końcu 1991 roku liczba bezrobotnych sięgała 2 mln 156 tys. osób, w końcu 2017 roku osób bez pracy było już niespełna 1 mln 82 tys. Spadła zarówno liczba bezrobotnych kobiet, jak...

Mają władzę i pieniądze – pensje dyrektorów i polityków

Ile zarabiają przedstawiciele ponad 150-tysięcznej armii polskich polityków, wyższych urzędników i dyrektorów zarządzających? Czy pensje mężczyzn rzeczywiście są znacznie wyższe niż kobiet, a sektor prywatny oferuje bardziej intratne posady niż publiczny? Ponad 10 proc. spośród...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2 pkt proc i wynosiło 6186,6 tys. osób. W porównaniu do...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 pkt proc i wynosiło 6064,8 tys. osób. W porównaniu do...

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018

„Budżet na rok 2018 to budżet wymagający i ambitny, ale przede wszystkim oparty na idei solidarności społecznej. Podjęte pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego działania odbudowujące dochody podatkowe i uszczelniające system podatkowy dają gwarancję bezpiecznej...

BHP nowości

BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej nad pracownikami, możemy zatrudnić pracownika, który przyniósł do działu kadr...

Priorytety zdrowotne państwa według Ministra Zdrowia

Wydając dnia 27 lutego br. stosowny akt wykonawczy, Minister Zdrowia określił priorytety zdrowotne państwa. Zapisy w tej kwestii zostały zawarte w rozp. MZ  z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U....

BHP przy pracach związanych z narażeniem na pole-EM – jednolite przepisy wykonawcze

W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. uwzględniono zmiany wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego, wydanego przez MRPIPS dnia 23.12.2016 r. (Dz. U. poz. 2284, ze zm.). Jednocześnie  w jednolitym tekście omawianego aktu wykonawczego pominięto par....

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]