Prawo pracy

Czas pracy a strajk

Czy w ewidencji czasu pracy należy zamieścić informację o usprawiedliwionej nieobecności pracowników w czasie strajku? Strajk to zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z...

Prawo do urlopu wychowawczego i obniżenia etatu

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy, jednak przez rok korzystałam z prawa do obniżenie wymiaru zatrudnienia i pracowałam w niższym wymiarze. Moja sytuacja rodzinna skomplikował się i chciałam pójść na normalny urlop wychowawczy. Czy...

Dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też...

Rynek pracy

Zatrudnienie i wynagrodzenia rosną, inflacja nas zubaża

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w październiku 2020 r. wzrósł 1,3 punktu w stosunku do września br. Poprawa była nieco wolniejsza niż przed miesiącem. Przyczyniły się do tego w równym stopniu wyższe wynagrodzenia w...

EUROSTAT: Bezrobocie w EU w sierpniu

W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w strefie euro rosła 5 z rzędu miesięcy, osiągając 8,1%. Ta sama tendencja dotyczy stopy bezrobocia w UE, która w sierpniu osiągnęła 7,4%. Eurostat szacuje, że w...

Stopa bezrobocia – urzędowe dane za 2020 r. ogłoszone w obwieszczeniu Prezesa GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 28 września 2020 r. zostało ogłoszone w...

Gospodarka i finanse

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS

Od 26 października 2020 r. w 5 województwach uruchomiony został nowy model obsługi podatników. Od 16 listopada model obejmie cały kraj. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Nowy model...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. było wyższe o 0,3 pkt proc. w porównaniu do...

RODO: wytyczne m.in. ws. pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

Podczas 37. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO, a także w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych. Ponadto utworzono grupę roboczą ds. skarg wniesionych w następstwie wyroku TSUE...

BHP nowości

BHP i współpraca firm w jednym zakładzie pracy

„Na terenie zakładu pracy na podstawie umowy, pracują pracownicy obcej firmy. W jakim zakresie BHP wobec tych pracowników odpowiada pracodawca macierzystej firmy, w której pracuje obca firma? Czy wyznaczony koordynator ds. BHP, który jest...

Prezes PKN ogłosił nowy wykaz norm zharmonizowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2020...

Dnia 26 sierpnia 2020 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy...

BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych – przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów

Po raz kolejny przesunięto termin wejścia w życie przepisów wykonawczych określających wymagania BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Według dotychczasowych regulacji rozp. w powyższym zakresie miało wejść w życie z dniem 26 września br. Nowo...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu   Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp....