Prawo pracy

Ustawa antykryzysowa COVID-19 – podstawowe informacje prawne

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych...

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2020 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 16...

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lutym br.

[button color="" size="" type="square" target="" link=""][/button]

Popyt na pracę w IV kwartale 2019 r.

Na koniec IV kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej lub ich jednostkach lokalnych zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 125,4 tys. i była mniejsza niż w końcu...

Bezrobocie w dół – luty na rynku pracy

To był dobry miesiąc na rynku pracy. Po sezonowym wzrośnie w styczniu br., w lutym miał miejsce spadek liczby bezrobotnych – o 1,2 tys. osób. – W porównaniu do lutego 2019 r. spadek wyniósł...

Gospodarka i finanse

BIEC komentuje Wskaźnik Dobrobytu: Tak źle już dawno nie było

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lutym 2020 r. spadł o 3,6 punktu. Tak głęboki jednorazowy spadek wskaźnika odnotowano po raz ostatni 11 lat temu, w lutym 2009 roku, kiedy to polska gospodarka...

BIEC: będą spore podwyżki

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2020 r. wzrósł o 0,8 punktu. Był to trzeci z kolei i jak dotychczas najsilniejszy wzrost wskaźnika....

BIEC: będzie trudniej o pracę i podwyżkę

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w styczniu 2020 r. ponownie obniżył się. Tendencję do spadku wskaźnika obserwujemy od blisko dwóch lat. Obecne jego niższe wartości spowodowane są głównie dwoma czynnikami: ograniczeniem tempa...

BHP nowości

Wypadki przy pracy w 2019 roku – dane GUS

W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z...

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Opracowane na podstawie raportu CDC (The Centers for Disease Control and Prevention). Stan na 25.03.2020r. Jeśli to możliwe: oddeleguj pracowników do wykonywania pracy w domu; ogranicz liczbę pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym...

Nowe przepisy BHP przy obsłudze urządzeń energetycznych – przesunięcie terminu wejścia w życie

Z dniem 25 marca br. uzyskało moc prawną rozp. nowelizujące, przewidujące przesunięcie terminu wejścia w życie nowego aktu wykonawczego dotyczącego BHP przy obsłudze urządzeń energetycznych. Rozp. zmieniające zostało wydane przez Ministra Klimatu dnia 25 marca...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane