Prawo pracy

Zasiłki dla bezrobotnych – nowe kwoty świadczeń

W Monitorze Polskim z dnia 15 maja 2018 r. pod pozycją 475 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasiłku dla bezrobotnych, w którym ogłoszone zostały nowe kwoty zasiłków dla...

PIP sprawdza przestrzeganie zakazu handlu w niedziele

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że kontrole dotyczące przestrzegania zakazu handlu w okresie Wielkanocnym czyli 31 marca i 1-2 kwietnia br. oraz w dwie następne niedziele kwietnia (8 i 15 kwietnia) nie były już tak...

Umowa o pomocy przy zbiorach – nowy rodzaj zatrudnienia w rolnictwie

Z dniem 18 maja br. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, ze zm.), zwanej dalej „u.s.r.”, za...

Rynek pracy

Rynek pracy w pierwszym kwartale 2018 roku

Ludność aktywna zawodowo stanowiła w I kwartale 2018 roku 56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV, jak i I kwartału 2017 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,2 p....

ZUS wyjaśnia na co zwrócić uwagę podpisując umowę cywilną

Umowa zlecenia Wykonujesz umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług? Obejmiemy Cię ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ważne! Jako zleceniobiorca możesz nie być objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, jeśli masz inny tytuł...

Eurostat: bezrobocie w UE na tym samym poziomie co przed miesiącem

4,4% – tyle w marcu br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%, zaś w strefie euro 8,5%. Dane te nie zmieniły się w stosunku do ostatniego miesiąca,...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 pkt proc i wynosiło 6205,3 tys. osób. W porównaniu do...

„Piątka” Morawieckiego – nowe propozycje zmian w prawie

Rząd chce w sposób uczciwy zarządzać instytucjami państwa, prowadzić działania w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, finansowego, budżetowego tak, żeby było sprawiedliwiej. Szef rządu zaznaczył, że nadszedł moment, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości...

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi 3 kwietnia 2018 r. przez Główny Urząd Statystyczny, przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,5...

BHP nowości

Prawo atomowe – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2018 r. pod pozycją 792 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn. 23.03.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada...

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Postępowanie w zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uregulowano w przepisach rozdz. 4 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków...

Obowiązkowe szczepienia ochronne – jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2018 r. pod pozycją 753 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia (MZ) z dn. 28.03.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MZ z dnia...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane