Prawo pracy

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników – nowela Kodeksu pracy

Z dniem 4 maja br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...

Nowy jednolity tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2019 r. pod pozycją 952 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 12.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25...

Wniosek o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES – nowy wzór

Dnia 12 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze określające wzór wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Wspomniane powyżej przepisy to rozp. MRPIPS z dnia 6 maja 2019 r....

Rynek pracy

Kobiety w biznesie

Jednym z ciekawych paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego był poświęcono kobietom w biznesie. Wzięły w nim udział: Sonia Draga, prezes, redaktor naczelna Wydawnictwa Sonia Draga; Beata Drzazga, prezes BetaMed Centrum Medyczne; Malka Kafka, start-uperka, właścicielka...

Barometr ofert pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu po raz kolejny nieznacznie wzrósł. W...

Elastyczne formy pracy dla rodziców

W przypadku osób pracujących w wieku 18 – 64 lata sprawujących opiekę nad dziećmi do 15 roku życia lub innymi członkami rodziny zbadano także ich możliwości w zakresie korzystania z elastycznych form pracy –...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymało się na podobnym poziomie i wynosiło 6392,4 tys. osób (w marcu 2019...

Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 13 do 15 maja w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy. Jego organizatorem jest Grupa PTWP, która realizuje już 11 edycję EKG. W ramach 11. edycji odbywa się również European Start-up Days,...

GUS: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 8997,2 tys. osób i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,3% w 2017 r.). Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa...

BHP nowości

Ustalanie składki wypadkowej – ogłoszono jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2019 r. pod pozycją 757 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 5 kwietnia 2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia...

MOP: zmiany w sposobie pracy i wyzwania dla BHP

28 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W związku z tym Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) opublikowała raport dotyczący zmian w praktyce zawodowej, demografii, technologii i środowisku które stwarzają nowe wyzwania...

Cukrzyca a praca zawodowa

Cukrzyca uważana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Według danych Światowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation IDF), w 1985 roku na tę chorobę chorowało 30 milionów ludzi, a obecnie liczba ta sięga już 415...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane