W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2020 r. pod pozycją 1237 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 29 czerwca 2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2241).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.