Aktualności Gospodarcze

Złotemu już wkrótce może zaszkodzić wzrost dolara

Dziś możemy jeszcze mówić o stosunkowo silnej polskiej walucie. Dolar jest tańszy o ok. 80 gr, a euro 30 gr w porównaniu do kursów...

Aktualności Prawa Pracy

Nowelizacja ustawy o GMO

W dniu 11.04.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dn. 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz...

Aktualności ZUS

MRPiPS: wsparcie dla niepełnosprawnych

Wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. to ponad 16,05 mld zł. Pomoc udzielana jest w różnej formie: zasiłków, świadczeń, dotacji, miejsc...

Aktualności Oświatowe

Wydłużenie terminu opiniowania arkuszy szkolnych i zwiększenie liczebności klas

Z dniem 10.04.2018 r. weszło w życie ... (...) rozporządzenie MEN z dn. 04.04.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych...

Najnowsze

  • Zapisz się na Newsletter Portalu ABC

    Otrzymuj aktualne informacje i zaproszenia na szkolenia.

    Nasze najnowsze eBooki będą dostępne bez ograniczeń!

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Przepisy dla cudzoziemców – zmiany wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Zmiany w innych aktach normatywnych ujęte zostały w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). W odniesieniu do cudzoziemców pierwsza ze zmian przewidzianych w powyższej ustawie polega na...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.