Aktualności Prawa Pracy

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2019 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2018 r. pod pozycją 1794 opublikowano rozp. RM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości...

Aktualności Gospodarcze

Będą niższe opłaty sądowe

Zwiększy się liczba osób całkowicie zwolnionych z opłat sądowych z uwagi na ich sytuację materialną. Dziś opłat sądowych nie wnoszą wyłącznie ci, którzy pozostają...

Aktualności ZUS

MRPiPS: pomoc dla 3 milionów uczniów

Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51% online, a ponad 2,96 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Jak informuje...

Aktualności Oświatowe

Uwaga rodzice – nie kupujcie książek przedszkolakom

Przypominamy, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z...
ebook reforma karty nauczyciela

Najnowsze

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2019 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2018 r. pod pozycją 1794 opublikowano rozp. RM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., w którym ustalone zostały kwoty najniższych dopuszczalnych świadczeń...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.