Aktualności Gospodarcze

Nie wzrośnie wysokość kary porządkowej nakładanej na podatników

Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1...

Aktualności Prawa Pracy

Dane osobowe pracownika

Wejście w życie RODO wymusiło wprowadzenie szeregu zmian w obowiązujących aktach prawnych. W Kodeksie pracy wskazane zostały trzy kategorie danych osobowych, których podania może...

Aktualności ZUS

Od 01.09.2018 r. niższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników...

Aktualności Oświatowe

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 8/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...
ebook reforma karty nauczyciela

Najnowsze

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Dane osobowe pracownika

Wejście w życie RODO wymusiło wprowadzenie szeregu zmian w obowiązujących aktach prawnych. W Kodeksie pracy wskazane zostały trzy kategorie danych osobowych, których podania może domagać się pracodawca, kolejno od kandydata na pracownika, pracownika oraz obydwu podmiotów. Zgodnie z przepisem art. 221 Kodeksu pracy pracodawca ma...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.