Aktualności Prawa Pracy

Kodeks pracy – zmiany wynikające z nowelizacji Prawa oświatowego

Z dniem 1 września 2019 r. wejdą w życie – z licznymi wyjątkami – modyfikacje prawne wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2018...

Aktualności Gospodarcze

Zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Po zmianach każdy poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy będą mogli otrzymać zwrot wywłaszczonej nieruchomości (dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej...

Aktualności ZUS

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2019 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) podstawą wymiaru składki...

Aktualności Oświatowe

Urlop zdrowotny: Skierowanie w 7 dni

Już jutro, tj. od 15.12.2018 r. wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu Karty Nauczyciela, precyzujące termin, w jakim dyrektor szkoły ma obowiązek wydać nauczycielowi...

Najnowsze

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Kodeks pracy – zmiany wynikające z nowelizacji Prawa oświatowego

Z dniem 1 września 2019 r. wejdą w życie – z licznymi wyjątkami – modyfikacje prawne wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245). W ramach wymienionej nowelizacji...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.