Aktualności Gospodarcze

Szwecja liderem unijnego rozwoju

Gdy ponad dwie dekady temu w Szwecji trwała dyskusja o wejściu do strefy euro, kondycja gospodarcza tego kraju nie zachwycała. Wystarczyło jednak 20 lat,...

Aktualności Prawa Pracy

Przyznanie emerytury, a zapomoga z ZFŚS

„Nauczyciel został zwolniony na mocy art. 23 ust.1 pkt.5 KN z dniem 31.03.2017 r. Od 21.02.2017 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym ZUS. Dnia 08.12.2017...

Aktualności ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. wyższe składki ZUS za nianię

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę uprawnia do otrzymania dofinansowania za całość składek ubezpieczeniowych opłacanych za nianię. Dopiero...

Aktualności Oświatowe

Przyznanie emerytury, a zapomoga z ZFŚS

„Nauczyciel został zwolniony na mocy art. 23 ust.1 pkt.5 KN z dniem 31.03.2017 r. Od 21.02.2017 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym ZUS. Dnia 08.12.2017...

Najnowsze

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020 przyjęty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020 Celem programu jest pogłębienie współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art....

Narzędzia

  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.