Aktualności Prawa Pracy

Ustawa antyalkoholowa – jednolita wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2018 r. pod pozycją 2137 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.10.2018 r., w załączniku do...

Aktualności Gospodarcze

Kto zaczarował ceny paliw?

Co się dzieje z cenami paliw? Takie pytanie mogą zadawać sobie kierowcy, ponieważ za benzynę bezołowiową czy olej napędowy płacimy dziś tyle samo co kilka...

Aktualności ZUS

O ile wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne?

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1583 zł miesięcznie, czyli 106 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

Aktualności Oświatowe

Czy nauczyciel musi odpracować posiedzenie rady pedagogicznej?

Odpracowanie posiedzenia rady pedagogicznej Rada pedagogiczna jest organem szkoły, przedszkola i placówki, który obok dyrektora jednostki posiada najszersze kompetencje, określone przez ustawę Prawo oświatowe oraz...

Najnowsze

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Kodeks pracy – zmiany od 2019 r. wynikające z reformy prawa związkowego

Wspomniana nowelizacja dotyczy przede wszystkim ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, ze zm.), zwanej dalej „u.z.z.”, równocześnie jednak przewiduje zmiany w odrębnych aktach prawnych, w tym w przepisach kodeksowych. Modyfikacje w ustawie z dnia 26...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.