Aktualności Gospodarcze

Dochody budżetu państwa wyższe o około 3,3%

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń–marzec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło: dochody 88,5 mld zł, tj. 24,9 % wydatki...

Aktualności Prawa Pracy

RODO – kim jest administrator danych i jakie ciążą na nim obowiązki?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO "administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z...

Aktualności ZUS

GUS ujawnił ciekawe dane

276 proc. PKB, czyli niespełna 5 bln zł - tyle wynoszą zobowiązania emerytalno-rentowe państwa wobec obywateli. Chociaż wartość szokuje, to nie ma praktycznie żadnego...

Aktualności Oświatowe

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych? Inspektor ochrony danych osobowych musi zostać wyznaczony w każdej szkole i i placówce oświatowej. Jednak szkoła nie...

Najnowsze

  • Zapisz się na Newsletter Portalu ABC

    Otrzymuj aktualne informacje i zaproszenia na szkolenia.

    Nasze najnowsze eBooki będą dostępne bez ograniczeń!

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Przepisy dla cudzoziemców – zmiany wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Zmiany w innych aktach normatywnych ujęte zostały w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). W odniesieniu do cudzoziemców pierwsza ze zmian przewidzianych w powyższej ustawie polega na...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.