ebook czas pracy, prawo pracy, minimalne wynagrodzenie 2019

Aktualności Prawa Pracy

Prawo o ustroju sądów powszechnych – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 52 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.12.2018 r., w załączniku do...

Aktualności Gospodarcze

Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2018 roku

W porównaniu z grudniem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 17 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu...

Aktualności ZUS

ZUS udostępnił nową wersję Płatnika

Już teraz Zakład zachęca do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem...

Aktualności Oświatowe

Reforma oświaty: nowe zasady zakładania szkół i placówek oświatowych

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na...

Najnowsze

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Eurostat: bezrobocie w Polsce na poziomie 3,8%

Eurostat opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia w krajach UE w listopadzie 2018. Z przedstawionych danych wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,8%, czyli tyle samo co we wrześniu i październiku. To znacznie poniżej średniej europejskiej – w listopadzie stopa bezrobocia w 28 krajach...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.