Aktualności Prawa Pracy

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności w okresie epidemii

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

Aktualności Gospodarcze

Od 9 kwietnia 2020 r. niższe odsetki od zaległości podatkowych

W dniu 8 kwietnia br. RPP podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc. i ustaliła stopy procentowe NBP na następującym...

Aktualności ZUS

Koronawirus: rolnicy zwolnieni z opłacania składek

Po interwencji Prezydenta do tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono przepisy zwalniające rolników z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Stosowny zapis zawiera art. 31zz. ustawy z dnia 31...

Aktualności Oświatowe

Zdalna edukacja w domu i e-podręczniki

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych...
szkolenia_abc

Najnowsze

Transport

Popularne Artykuły

Porady

Rynek i Prawo Pracy

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności w okresie epidemii

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), czyli tzw ustawa antykryzysowa, przewiduje przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności...

Narzędzia

PIT CIT VAT

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.