„Dobry start” będzie gwarantowany ustawą

Uregulowanie prawa do świadczenia „Dobry start” w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania. – Rodzice nie...

Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455) prawo do renty socjalnej zawiesza...

Ubezpieczenia społeczne – nowy tekst ustawy systemowej

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz....

Od marca 2020 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia...

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów do swoich świadczeniobiorców

Wysyłka rozpoczęła się w drugiej połowie stycznia. W tym roku ZUS zakończył ją przed terminem. Dziś ostatnia partia PIT-ów (144 tys.) trafiła na pocztę,...

Zgłoszenie do „małego ZUS plus” tylko do 2 marca

Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód...

ZUS odzyskał ponad 207 mln zł w wyniku kontroli zwolnień lekarskich

W ubiegłym roku ZUS przeprowadził w sumie 574,1 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i...

Odprawa pośmiertna – komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności...

Waloryzacja 2020: senat przyjął ustawę w sprawie podwyżek emerytur i rent

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy waloryzacji świadczeń...

Nowy jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303) oraz zmiany wynikające z...

Najnowsze artykuły